יום שישי, 30 בספטמבר 2011

S&R Lines for S&P500 Emini ESZ1 date: 30/09/2011
Press on image to original size
The contract support diagonal bottom, Here is attached a snapshot of extended daily graph (left) and Graph 2 minutes (Day Trading) and lines for day trader (table) Thanks Moshe Binder
נא ללחוץ על התמונה להגדלה
החוזה נתמך באלכסון התחתון ,מצורפת תמונת מצב של הגרף היומי מורחב (בצד שמאל) וגרף 2 דקות (מסחר יומי) וקווים ל מסחר יומי ( בטבלה ) תודה משה בינדר
http://moshonacci.blogspot.com/
שנה טובה וחג שמח
Please Visit our advertisers

יום רביעי, 28 בספטמבר 2011

S&R Lines for S&P500 Emini ESZ1 date: 28/09/2011
Press on image to original size
The contract rose above the diagonalbottom, Here is attached a snapshot of extended daily graph (left) and Graph 2 minutes (Day Trading) and lines for day trader (table) Thanks Moshe Binder
נא ללחוץ על התמונה להגדלה
החוזה עלה מעל לאלכסון התחתון ,מצורפת תמונת מצב של הגרף היומי מורחב (בצד שמאל) וגרף 2 דקות (מסחר יומי) וקווים ל מסחר יומי ( בטבלה ) תודה משה בינדר
http://moshonacci.blogspot.com/
שנה טובה וחג שמח
Please Visit our advertisers

יום שלישי, 27 בספטמבר 2011

S&R Lines for S&P500 Emini ESZ1 date: 27/09/2011


Press on image to original size
The contract rose above the diagonalbottom, Here is attached a snapshot of extended daily graph (left) and Graph 2 minutes (Day Trading) and lines for day trader (table) Thanks Moshe Binder
נא ללחוץ על התמונה להגדלה
החוזה עלה מעל לאלכסון התחתון ,מצורפת תמונת מצב של הגרף היומי מורחב (בצד שמאל) וגרף 2 דקות (מסחר יומי) וקווים ל מסחר יומי ( בטבלה ) תודה משה בינדר
http://moshonacci.blogspot.com/
שנה טובה וחג שמח
Please Visit our advertisers

יום שני, 26 בספטמבר 2011

S&R Lines for S&P500 Emini ESZ1 date: 26/09/2011Press on image to original size
today the contract is stil approaching the lower diagonal from below, Here is attached a snapshot of extended daily graph (left) and Graph 2 minutes (Day Trading) and lines for day trader (table) Thanks Moshe Binder
נא ללחוץ על התמונה להגדלה
החוזה עדין מתחת לאלכסון התחתון ,מצורפת תמונת מצב של הגרף היומי מורחב (בצד שמאל) וגרף 2 דקות (מסחר יומי) וקווים ל מסחר יומי ( בטבלה ) תודה משה בינדר
http://moshonacci.blogspot.com/
שנה טובה וחג שמח
Please Visit our advertisers

יום שישי, 23 בספטמבר 2011

S&R Lines for S&P500 Emini ESZ1 date: 23/09/2011


Press on image to original size
Red candle yesterday, today the contract is approaching the lower diagonal from down, Here is attached a snapshot of extended daily graph (left) and Graph 2 minutes (Day Trading) and lines for day trader (table) Thanks Moshe Binder
נא ללחוץ על התמונה להגדלה
אתמול נר אדום החוזה מתקרב לאלכסון התחתון מלמטה ,מצורפת תמונת מצב של הגרף היומי מורחב (בצד שמאל) וגרף 2 דקות (מסחר יומי) וקווים ל מסחר יומי ( בטבלה ) תודה משה בינדר
http://moshonacci.blogspot.com/
הצטרפו אלינו ביום חמישי ושישי הקרובים 22-23/9/2011 החל משעה 16:15למסחר און ליין עם עקיבא כניסה חופשית
http://www.ezfutures.co.il/102604/ezroom

Please Visit our advertisers

יום חמישי, 22 בספטמבר 2011

S&R Lines for S&P500 Emini ESZ1 date: 22/09/2011


Press on image to original size
Red candle yesterday, today the contract is approaching the lower diagonal , Here is attached a snapshot of extended daily graph (left) and Graph 2 minutes (Day Trading) and lines for day trader (table) Thanks Moshe Binder
נא ללחוץ על התמונה להגדלה
אתמול נר אדום החוזה מתקרב לאלכסון התחתון ,מצורפת תמונת מצב של הגרף היומי מורחב (בצד שמאל) וגרף 2 דקות (מסחר יומי) וקווים ל מסחר יומי ( בטבלה ) תודה משה בינדר
http://moshonacci.blogspot.com/
הצטרפו אלינו ביום חמישי ושישי הקרובים 22-23/9/2011 החל משעה 16:15למסחר און ליין עם עקיבא כניסה חופשית
http://www.ezfutures.co.il/102604/ezroom

Please Visit our advertisers

יום רביעי, 21 בספטמבר 2011

S&R Lines for S&P500 Emini ESZ1 date: 21/09/2011


Press on image to original size
The contract remained in place , Here is attached a snapshot of extended daily graph (left) and Graph 2 minutes (Day Trading) and lines for day trader (table) Thanks Moshe Binder
נא ללחוץ על התמונה להגדלה
החוזה נשאר במקום ,מצורפת תמונת מצב של הגרף היומי מורחב (בצד שמאל) וגרף 2 דקות (מסחר יומי) וקווים ל מסחר יומי ( בטבלה ) תודה משה בינדר
http://moshonacci.blogspot.com/
הצטרפו אלינו ביום חמישי ושישי הקרובים 21/9/2011 החל משעה 16:15למסחר און ליין עם עקיבא כניסה חופשית
http://www.ezfutures.co.il/102604/ezroom

Please Visit our advertisers

יום שלישי, 20 בספטמבר 2011

S&R Lines for S&P500 Emini ESZ1 date: 20/09/2011


Press on image to original size
The contract remained in place in 1195, Here is attached a snapshot of extended daily graph (left) and Graph 2 minutes (Day Trading) and lines for day trader (table) Thanks Moshe Binder
נא ללחוץ על התמונה להגדלה
החוזה נשאר במקום 1195,מצורפת תמונת מצב של הגרף היומי מורחב (בצד שמאל) וגרף 2 דקות (מסחר יומי) וקווים ל מסחר יומי ( בטבלה ) תודה משה בינדר
http://moshonacci.blogspot.com/
הצטרפו אלינו ביום חמישי ושישי הקרובים 21/9/2011 החל משעה 16:15למסחר און ליין עם עקיבא כניסה חופשית
http://www.ezfutures.co.il/102604/ezroom

Please Visit our advertisers

יום שני, 19 בספטמבר 2011

S&R Lines for S&P500 Emini ESZ1 date: 19/09/2011


Press on image to original size
The contract reached on Friday to 1213, and then open GAP DOWN today, Here is attached a snapshot of extended daily graph (left) and Graph 2 minutes (Day Trading) and lines for day trader (table) Thanks Moshe Binder
נא ללחוץ על התמונה להגדלה
החוזה הגיע ביום שישי ל 1213 ופתח היום בגף למטה,מצורפת תמונת מצב של הגרף היומי מורחב (בצד שמאל) וגרף 2 דקות (מסחר יומי) וקווים ל מסחר יומי ( בטבלה ) תודה משה בינדר
http://moshonacci.blogspot.com/
הצטרפו אלינו ביום חמישי ושישי הקרובים 21/9/2011 החל משעה 16:15למסחר און ליין עם עקיבא כניסה חופשית
http://www.ezfutures.co.il/102604/ezroom

Please Visit our advertisers

יום שישי, 16 בספטמבר 2011

S&R Lines for S&P500 Emini ESZ1 date: 16/09/2011


Press on image to original size
The contract came to the top of the triangle updated in 1200, Here is attached a snapshot of extended daily graph (left) and Graph 2 minutes (Day Trading) and lines for day trader (table) Thanks Moshe Binder
נא ללחוץ על התמונה להגדלה
החוזה הגיע לקו העליון של המשולש המעודכן 1200,מצורפת תמונת מצב של הגרף היומי מורחב (בצד שמאל) וגרף 2 דקות (מסחר יומי) וקווים ל מסחר יומי ( בטבלה ) תודה משה בינדר
http://moshonacci.blogspot.com/
הצטרפו אלינו ביום חמישי ושישי הקרובים 15/9/2011 החל משעה 16:15למסחר און ליין עם עקיבא כניסה חופשית
http://www.ezfutures.co.il/102604/ezroom

Please Visit our advertisers

יום חמישי, 15 בספטמבר 2011

S&R Lines for S&P500 Emini ESZ1 date: 15/09/2011


Press on image to original size
The contract came to the top of the triangle updated in 1194, Here is attached a snapshot of extended daily graph (left) and Graph 2 minutes (Day Trading) and lines for day trader (table) Thanks Moshe Binder
נא ללחוץ על התמונה להגדלה
החוזה הגיע לקו העליון של המשולש המעודכן 1194,מצורפת תמונת מצב של הגרף היומי מורחב (בצד שמאל) וגרף 2 דקות (מסחר יומי) וקווים ל מסחר יומי ( בטבלה ) תודה משה בינדר
http://moshonacci.blogspot.com/
הצטרפו אלינו ביום חמישי ושישי הקרובים 15/9/2011 החל משעה 16:15למסחר און ליין עם עקיבא כניסה חופשית
http://www.ezfutures.co.il/102604/ezroom

Please Visit our advertisers

יום רביעי, 14 בספטמבר 2011

S&R Lines for S&P500 Emini ESZ1 date: 14/09/2011


Press on image to original size
The index continues to falter at the bottom of the triangle, Here is attached a snapshot of extended daily graph (left) and Graph 2 minutes (Day Trading) and lines for day trader (table) Thanks Moshe Binder
נא ללחוץ על התמונה להגדלה
המדד ממשיך לקרטע בתחתית המשולש ,מצורפת תמונת מצב של הגרף היומי מורחב (בצד שמאל) וגרף 2 דקות (מסחר יומי) וקווים ל מסחר יומי ( בטבלה ) תודה משה בינדר
http://moshonacci.blogspot.com/
הצטרפו אלינו ביום חמישי ושישי הקרובים 15/9/2011 החל משעה 16:15למסחר און ליין עם עקיבא כניסה חופשית
http://www.ezfutures.co.il/102604/ezroom

Please Visit our advertisers

יום שלישי, 13 בספטמבר 2011

S&R Lines for S&P500 Emini ESZ1 date: 13/09/2011


Press on image to original size

Meanwhile we can be comforted that the last low high low previous, Here is attached a snapshot of extended daily graph (left) and Graph 2 minutes (Day Trading) and lines for day trader (table) Thanks Moshe Binder
נא ללחוץ על התמונה להגדלה
נתנחם בזה שבינתים הנמוך האחרון גבוה מהנמוך הקודם ,מצורפת תמונת מצב של הגרף היומי מורחב (בצד שמאל) וגרף 2 דקות (מסחר יומי) וקווים ל מסחר יומי ( בטבלה ) תודה משה בינדר
http://moshonacci.blogspot.com/
הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב 15/9/2011 בשעה 19:00 לסדנה מיוחדת של עקיבא כניסה חופשית
http://www.ezfutures.co.il/102604/ezroom
ומתנה - שבוע מלא חינם בחדר מסחר קולי וחזותי למשתתפים חדשים
Please Visit our advertisers

יום שני, 12 בספטמבר 2011

S&R Lines for S&P500 Emini ESZ1 date: 12/09/2011


Press on image to enlarge

The contract reached on Friday under the corresponding lower diagonal of the triangle, is attached a snapshot of extended daily graph (left) and Graph 2 minutes (Day Trading) and lines for day trader (table) Thanks Moshe Binder
נא ללחוץ על התמונה להגדלה
החוזה הגיע ביום שישי מתחת לאלכסון התחתון המקביל של המשולש ,מצורפת תמונת מצב של הגרף היומי מורחב (בצד שמאל) וגרף 2 דקות (מסחר יומי) וקווים ל מסחר יומי ( בטבלה ) תודה משה בינדר
http://moshonacci.blogspot.com/
הצטרפו אלינו ביום ראשון הקרוב לסדנה לימודית מסחר יומי מקצועי- כניסה חופשית
http://www.ezfutures.co.il/102604/ezroom
ומתנה - שבוע מלא חינם בחדר מסחר קולי וחזותי למשתתפים חדשים
Please Visit our advertisers

יום שישי, 9 בספטמבר 2011

S&R Lines for S&P500 Emini ESZ1 date: 09/09/2011Click on photo to enlarge
The contract was resistance in 1200 (the straight line of the triangle), comes with a snapshot of extended daily chart (left side) and Graph 2 minutes (day trade) and lines for day trader (table) Thanks Moshe Binder

נא ללחוץ על התמונה להגדלה
החוזה הגיע להתנגדות 1200 (הקו הישר של המשולש) ,מצורפת תמונת מצב של הגרף היומי מורחב (בצד שמאל) וגרף 2 דקות (מסחר יומי) וקווים ל מסחר יומי ( בטבלה ) תודה משה בינדר
http://moshonacci.blogspot.com/
הצטרפו אלינו ביום ראשון הקרוב לסדנה לימודית מסחר יומי מקצועי- כניסה חופשית
http://www.ezfutures.co.il/102604/ezroom
ומתנה - שבוע מלא חינם בחדר מסחר קולי וחזותי למשתתפים חדשים
Please Visit our advertisers

יום חמישי, 8 בספטמבר 2011

S&R Lines for S&P500 Emini ESU1 date: 08/09/2011


Click on photo to enlarge
The contract was resistance in 1200 (the straight line of the triangle), comes with a snapshot of extended daily chart (left side) and Graph 2 minutes (day trade) and lines for day trader (table) Thanks Moshe Binder

נא ללחוץ על התמונה להגדלה
החוזה הגיע להתנגדות 1200 (הקו הישר של המשולש) ,מצורפת תמונת מצב של הגרף היומי מורחב (בצד שמאל) וגרף 2 דקות (מסחר יומי) וקווים ל מסחר יומי ( בטבלה ) תודה משה בינדר
http://moshonacci.blogspot.com/
הצטרפו אלינו ביום ראשון הקרוב לסדנה לימודית מסחר יומי מקצועי- כניסה חופשית
http://www.ezfutures.co.il/102604/ezroom
ומתנה - שבוע מלא חינם בחדר מסחר קולי וחזותי למשתתפים חדשים
Please Visit our advertisers

יום שני, 5 בספטמבר 2011

S&R Lines for S&P500 Emini ESU1 date: 05/09/2011


החוזה הגיע לאלכסון התחתון ,מצורפת תמונת מצב של הגרף היומי מורחב (בצד שמאל) וגרף 2 דקות (מסחר יומי) וקווים ל מסחר יומי ( בטבלה ) תודה משה בינדר
http://moshonacci.blogspot.com/
הצטרפו אלינו ביום ראשון הקרוב לסדנה לימודית מסחר יומי מקצועי- כניסה חופשית
http://www.ezfutures.co.il/102604/ezroom
ומתנה - שבוע מלא בעלות סמלית בחדר מסחר קולי וחזותי למשתתפים חדשים
Please Visit our advertisers

יום שישי, 2 בספטמבר 2011מאז התנגדות 1230 השוק ירד 40 נקודות ושוב בימי חמישי ושישי ,מצורפת תמונת מצב של הגרף היומי מורחב (בצד שמאל) וגרף 2 דקות (מסחר יומי) וקווים ל מסחר יומי ( בטבלה ) תודה משה בינדר
http://moshonacci.blogspot.com/
הצטרפו אלינו ביום ראשון הקרוב לסדנה לימודית מסחר יומי מקצועי- כניסה חופשית
http://www.ezfutures.co.il/102604/ezroom
ומתנה - שבוע מלא חינם בחדר מסחר קולי וחזותי למשתתפים חדשים
Please Visit our advertisers

יום חמישי, 1 בספטמבר 2011

S&R Lines for S&P500 Emini ESU1 date: 01/09/2011


החוזה הגיע להתנגדות 1230,מצורפת תמונת מצב של הגרף היומי מורחב (בצד שמאל) וגרף 2 דקות (מסחר יומי) וקווים ל מסחר יומי ( בטבלה ) תודה משה בינדר
http://moshonacci.blogspot.com/
הצטרפו אלינו ביום ראשון הקרוב לסדנה לימודית מסחר יומי מקצועי- כניסה חופשית
http://www.ezfutures.co.il/102604/ezroom
ומתנה - שבוע מלא בעלות סמלית בחדר מסחר קולי וחזותי למשתתפים חדשים
Please Visit our advertisers