יום רביעי, 30 בדצמבר 2009

Lines for 30/12/09 S&P500 Emini ESH0


קורס מקצועי למסחר יומי בתחילת ינואר 2010
פרטים לחצו כאן
30/12/2009 12:45
Stat Lines
1144.75 StatH3
1138.5 StatH2
1131 StatH1
1126.5 YH
1126.5 5H
1126.5 20H
1126.25 YO
1126.25 5VH
1125 YVH
1123.5 YPOC
1122.75 5POC
1122.5 YVL
1121.75 YC
1120.5 YL
1119.25 5VL
1114 StatL1
1112.5 20VH
1107.5 5L
1106.75 StatL2
1103.5 20POC
1098.5 StatL3
1092.5 20VL
1080.5 20L
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il

יום שלישי, 29 בדצמבר 2009

Lines for 2912/09 S&P500 Emini ESH0


קורס מקצועי למסחר יומי בתחילת ינואר 2010
פרטים לחצו כאן
29/12/2009 11:52
Stat Lines
1146.5 StatH3
1138.75 StatH2
1131.75 StatH1
1126.25 YH
1126.25 5H
1126.25 20H
1125 YO
1124.25 YVH
1123 YC
1122.75 YPOC
1121.25 YVL
1120.75 5VH
1119.5 YL
1114.75 StatL1
1114.25 5POC
1111 20VH
1110.5 5VL
1107.5 StatL2
1103.5 20POC
1100.75 StatL3
1093 5L
1093 20VL
1080.25 20L
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il/

יום שני, 28 בדצמבר 2009

Lines for 28/12/09 S&P500 Emini ESH0


קורס מקצועי למסחר יומי במתכונת תמחור חדשה
פרטים לחצו כאן
28/12/2009 15:33
Stat Lines
1145.5 StatH3
1139 StatH2
1131.5 StatH1
1122.5 YH
1122.5 5H
1122.5 20H
1122.25 YVH
1122 YC
1121.25 YPOC
1120.25 YVL
1118.25 YO
1118 YL
1116.25 5VH
1114.25 StatL1
1113.25 5POC
1112 20VH
1109.25 5VL
1106.75 StatL2
1103.5 20POC
1098.75 StatL3
1093 20VL
1088.5 5L
1072.5 20L
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il/

יום חמישי, 24 בדצמבר 2009

Lines for 24/12/09 S&P500 Emini ESH0


קורס מקצועי למסחר יומי במתכונת תמחור חדשה
פרטים לחצו כאן
24/12/2009 11:55
Stat Lines
1137.25 StatH3
1130.75 StatH2
1123.25 StatH1
1139.5 StatH3
1131.5 StatH2
1124.5 StatH1
1117.25 YH
1117.25 5H
1117.25 20H
1117 YVH
1116 YO
1115.5 YPOC
1115.5 YC
1114.5 YVL
1112.5 20VH
1112 5VH
1111.25 YL
1107.25 StatL1
1103.5 20POC
1099.75 StatL2
1094.5 5POC
1093.25 StatL3
1091 20VL
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il/

יום רביעי, 23 בדצמבר 2009

Lines for 2312/09 S&P500 Emini ESH0


קורס מקצועי למסחר יומי במתכונת תמחור חדשה
פרטים לחצו כאן
23/12/2009 10:19
Stat Lines
1137.25 StatH3
1130.75 StatH2
1123.25 StatH1
1115.75 YH
1115.75 5VH
1115.75 5H
1115.75 20H
1114.25 YVH
1113.75 YC
1113.25 YPOC
1112 20VH
1111.75 YVL
1111.75 YO
1110.5 YL
1109.75 5POC
1105.75 StatL1
1103.5 20POC
1098.5 StatL2
1095.25 5VL
1092.5 20VL
1090.25 StatL3
1088.5 5L
1072.5 20L
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il/

יום שלישי, 22 בדצמבר 2009

Lines for 22/12/09 S&P500 Emini ESH0


קורס מקצועי למסחר יומי במתכונת תמחור חדשה
פרטים לחצו כאן
22/12/2009 12:26
Stat Lines
1131.25 StatH3
1124.75 StatH2
1117.25 StatH1
1114.25 20H
1113.25 YH
1113.25 5H
1111.5 YVH
1110.5 20VH
1109.5 YPOC
1108.5 YVL
1108 5VH
1107.75 YC
1103.5 YO
1103.5 20POC
1103.25 YL
1099.75 StatL1
1094.5 5POC
1093 20VL
1092.25 StatL2
1088.5 5VL
1088.5 5L
1084.25 StatL3
1072.5 20L
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il/

יום שני, 21 בדצמבר 2009

Lines for 21/12/09 S&P500 Emini ESH0


קורס מקצועי למסחר יומי במתכונת תמחור חדשה
פרטים לחצו כאן
21/12/2009 13:05
Stat Lines
1122 StatH3
1114.25 20H
1114 StatH2
1111.75 5H
1109.5 20VH
1107 StatH1
1107 5VH
1103.5 20POC
1099 YH
1098 YO
1098 YC
1097.75 YVH
1094.5 5POC
1094.25 YPOC
1093 20VL
1092.75 YVL
1089.5 StatL1
1088.5 YL
1088.5 5VL
1088.5 5L
1082 StatL2
1075.25 StatL3
1072.5 20L
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il/