יום שישי, 29 בינואר 2010

Lines for 29/01/2010 S&P500 Emini ESH0


משכורת ב 60 דקות ביום
פרטים לחצו כאן
29/1/2010 13:19
Stat Lines
1147 20H
1146.75 20VH
1129.25 20POC
1111.75 5H
1100.25 StatH3
1098.75 20VL
1098.25 5VH
1097.75 YH
1097.25 YO
1097.25 5POC
1094.25 StatH2
1087.75 YVH
1087.5 StatH1
1082.75 5VL
1080.75 YPOC
1078.75 YC
1078.25 YVL
1074.25 YL
1074.25 5L
1074.25 20L
1071 StatL1
1063.75 StatL2
1055.75 StatL3
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il

יום חמישי, 28 בינואר 2010

Lines for 28/01/2010 S&P500 Emini ESH0


משכורת ב 60 דקות ביום
פרטים לחצו כאן
28/1/2010 8:43
Stat Lines
1147 20H
1146.75 20VH
1138.25 5H
1129.25 20POC
1116.75 StatH3
1111.25 20VL
1109.5 StatH2
1106.75 5VH
1103 StatH1
1097.25 5POC
1096.25 YH
1094.75 YC
1088.75 YVH
1087 YO
1086.5 StatL1
1085.75 YPOC
1082.25 YVL
1081.75 5VL
1079.5 StatL2
1078.5 YL
1078.5 5L
1078.5 20L
1073 StatL3
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il

יום רביעי, 27 בינואר 2010

Lines for 27/01/2010 S&P500 Emini ESH0


משכורת ב 60 דקות ביום
פרטים לחצו כאן
27/1/2010 14:54
Stat Lines
1147 20H
1146.75 20VH
1138.25 5H
1129.25 20POC
1117.75 20VL
1115.25 5VH
1108.5 StatH3
1102.75 StatH2
1100 YH
1099.75 YVH
1097.25 YPOC
1097.25 5POC
1095.75 StatH1
1091.75 YVL
1088.75 YO
1087 YC
1086.25 5VL
1085.5 YL
1085.5 5L
1085.5 20L
1079.25 StatL1
1072 StatL2
1064.25 StatL3
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il/

יום שלישי, 26 בינואר 2010

Lines for 26/01/2010 S&P500 Emini ESH0משכורת ב 60 דקות ביום
פרטים לחצו כאן
26/1/2010 15:51
Stat Lines
1147 5H
1147 20H
1145.75 20VH
1129.25 20POC
1127.25 5VH
1120.75 20VL
1114.75 StatH3
1108.75 StatH2
1101.75 StatH1
1099.5 YH
1098 YVH
1097.75 YO
1096.75 5POC
1096 YPOC
1093.5 YVL
1093 YC
1089.75 YL
1086.75 5VL
1086.25 5L
1086.25 20L
1085.25 StatL1
1078 StatL2
1070.25 StatL3
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il/

יום שני, 25 בינואר 2010

Lines for 25/01/2010 S&P500 Emini ESH0


משכורת ב 60 דקות ביום
פרטים לחצו כאן
25/1/2010 15:18
Stat Lines
1147 5H
1147 20H
1145.25 20VH
1134.25 5VH
1129.25 20POC
1122.75 20VL
1116.75 5POC
1113.25 StatH3
1111.75 YH
1111.5 YVH
1107.75 YO
1107.25 StatH2
1106.5 YPOC
1100.25 StatH1
1100.25 5VL
1099 YVL
1091.5 YC
1086.25 YL
1086.25 5L
1086.25 20L
1083.75 StatL1
1076.5 StatL2
1068.5 StatL3
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il/

יום שישי, 22 בינואר 2010

Lines for 22/01/2010 S&P500 Emini ESH0


קורס מקצועי למסחר יומי ב 24 לינואר 2010
פרטים לחצו כאן
22/1/2010 14:30
Stat Lines
1147 5H
1147 20H
1145.25 5VH
1145.25 20VH
1138.25 YH
1134.75 YO
1132.5 StatH3
1129.25 5POC
1129.25 20POC
1126.5 StatH2
1126.25 20VL
1125.75 5VL
1121.25 YVH
1119.25 StatH1
1116.75 YPOC
1111.25 YVL
1110.5 YC
1110.25 YL
1110.25 5L
1109.75 20L
1102.75 StatL1
1095.75 StatL2
1088 StatL3
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il/

יום חמישי, 21 בינואר 2010

Lines for 21/01/2010 S&P500 Emini ESH0


קורס מקצועי למסחר יומי ב 24 לינואר 2010
פרטים לחצו כאן
21/1/2010 12:18
Stat Lines
1156.25 StatH3
1150.25 StatH2
1147 5VH
1147 5H
1147 20H
1144 5POC
1143.75 20VH
1143.25 StatH1
1138.5 YO
1138.5 YH
1134.25 YC
1133.25 YVH
1132 5VL
1129.25 20POC
1128.25 YPOC
1127.25 20VL
1126.75 YVL
1126.75 StatL1
1125.25 YL
1125.25 5L
1119.75 StatL2
1112 StatL3
1107.5 20L
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il/

יום רביעי, 20 בינואר 2010

Lines for 20/01/2010 S&P500 Emini ESH0


קורס מקצועי למסחר יומי ב 24 לינואר 2010
פרטים לחצו כאן
20/1/2010 14:59
Stat Lines
1168.5 StatH3
1160.75 StatH2
1154.25 StatH1
1147 YH
1147 5H
1147 20H
1146.75 YVH
1146.25 5VH
1146 20VH
1145.75 YC
1143.75 YPOC
1143.75 5POC
1140.25 YVL
1137.75 StatL1
1134.75 5VL
1132.5 20POC
1131.5 YO
1131.25 YL
1130.75 StatL2
1127.5 5L
1127 20VL
1124.5 StatL3
1093 20L
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il/

יום שלישי, 19 בינואר 2010

Lines for 19/12/09 S&P500 Emini ESH0


קורס מקצועי למסחר יומי ב 24 לינואר 2010
פרטים לחצו כאן
19/1/2010 12:59
Stat Lines
1159.25 StatH3
1153 StatH2
1147 5H
1147 20H
1145.75 StatH1
1145.5 20VH
1139.75 5VH
1137 YH
1136.75 YVH
1136.75 YC
1136.25 YPOC
1135.75 YVL
1135.5 YO
1135 YL
1129.75 5POC
1129.5 20POC
1129.25 StatL1
1128.25 5VL
1127.5 5L
1123.5 20VL
1122.25 StatL2
1114.5 StatL3
1088.5 20L
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il/

יום שישי, 15 בינואר 2010

Lines for 15/01/2010 S&P500 Emini ESH0


קורס מקצועי למסחר יומי בתחילת ינואר 2010
פרטים לחצו כאן
15/1/2010 12:05
Stat Lines
1167.75 StatH3
1161.5 StatH2
1154.25 StatH1
1147 YH
1147 5H
1147 20H
1145.25 YC
1145.25 20VH
1145 YVH
1144 5VH
1142.5 YPOC
1141.5 YVL
1140.75 YO
1139.75 YL
1137.75 StatL1
1136 5POC
1134 5VL
1130.75 StatL2
1128.75 20POC
1127.75 5L
1123 StatL3
1119.75 20VL
1088.5 20L
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il/

יום חמישי, 14 בינואר 2010

Lines for 14/01/2010 S&P500 Emini ESH0


קורס מקצועי למסחר יומי בתחילת ינואר 2010
פרטים לחצו כאן
14/1/2010 14:51
Stat Lines
1163.75 StatH3
1157.5 StatH2
1150.25 StatH1
1146.75 5H
1146.75 20H
1145.25 YH
1145 YVH
1143.25 20VH
1141.5 5VH
1141.25 YC
1139.5 YPOC
1136 5POC
1135.25 YO
1134.5 YVL
1133.75 StatL1
1132 5VL
1129.25 YL
1128.75 20POC
1127.5 5L
1126.75 StatL2
1119 StatL3
1116.25 20VL
1088.5 20L
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il/

יום רביעי, 13 בינואר 2010

Lines for 13/01/2010 S&P500 Emini ESH0קורס מקצועי למסחר יומי בתחילת ינואר 2010
פרטים לחצו כאן
13/1/2010 14:19
Stat Lines
1157.5 StatH3
1149.5 StatH2
1146.75 5H
1146.75 20H
1142.75 StatH1
1141.75 20VH
1138 5VH
1137.75 YH
1136 5POC
1135.25 YO
1134.75 YVH
1134.25 YC
1130.25 YPOC
1130 5VL
1128.75 YVL
1128.75 20POC
1127.75 YL
1127.5 5L
1126.25 StatL1
1119.25 StatL2
1113 StatL3
1112.75 20VL
1088.5 20L
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il

יום שלישי, 12 בינואר 2010

Lines for 12/01/2010 S&P500 Emini ESH0


קורס מקצועי למסחר יומי בתחילת ינואר 2010
פרטים לחצו כאן
12/1/2010 16:49
Stat Lines
1165.25 StatH3
1159 StatH2
1151.5 StatH1
1146.75 YH
1146.75 5H
1146.75 20H
1146.25 YO
1142.5 YVH
1142.5 YC
1141 YPOC
1139 YVL
1138.5 20VH
1138 5VH
1137.75 YL
1135 StatL1
1132.5 5POC
1128 StatL2
1128 5VL
1125 5L
1120.5 20POC
1120.25 StatL3
1109 20VL
1088.5 20L
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il

יום שני, 11 בינואר 2010

Lines for 11/01/2010 S&P500 Emini ESH0


קורס מקצועי למסחר יומי בתחילת ינואר 2010
פרטים לחצו כאן
11/1/2010 15:28
Stat Lines
1164.75 StatH3
1157 StatH2
1150.25 StatH1
1141.75 YH
1141.75 5H
1141.75 20H
1141.5 YC
1138 YVH
1136.5 YPOC
1136 5VH
1135.5 YVL
1134.75 YO
1133.5 StatL1
1132 YL
1131.5 20VH
1129 5POC
1127.5 5VL
1126.5 StatL2
1120.25 StatL3
1119.25 5L
1109 20POC
1103.5 20VL
1088.5 20L
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il

יום שישי, 8 בינואר 2010

Lines for 8/01/2010 S&P500 Emini ESH0


קורס מקצועי למסחר יומי בתחילת ינואר 2010
פרטים לחצו כאן
8/1/2010 14:29
Stat Lines
1160.5 StatH3
1154.25 StatH2
1147 StatH1
1138.75 YH
1138.75 5H
1138.75 20H
1138.5 YVH
1137.75 YC
1134.5 YPOC
1134 5VH
1132.5 YVL
1130.5 YO
1130.25 StatL1
1129 5POC
1129 20VH
1127.5 YL
1127.5 5VL
1123.25 StatL2
1115.5 StatL3
1109.75 5L
1109 20POC
1100 20VL
1081.25 20L
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il

יום חמישי, 7 בינואר 2010

Lines for 7/01/2010 S&P500 Emini ESH0


קורס מקצועי למסחר יומי בתחילת ינואר 2010
פרטים לחצו כאן
7/1/2010 16:50
Stat Lines
1155.75 StatH3
1149.5 StatH2
1142.25 StatH1
1135.5 5H
1135.5 20H
1133.75 YVH
1132.75 YPOC
1132.5 YH
1132.5 5VH
1132.5 20VH
1131.5 YC
1131.25 YVL
1131 5POC
1131 20POC
1130.5 YO
1130.5 5VL
1130.5 20VL
1129.75 YL
1125.25 StatL1
1118 StatL2
1110 StatL3
1109.75 5L
1080.5 20L
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il

יום רביעי, 6 בינואר 2010


קורס מקצועי למסחר יומי בתחילת ינואר 2010
פרטים לחצו כאן
6/1/2010 8:11
Stat Lines
1155.75 StatH3
1147.75 StatH2
1141 StatH1
1133 YH
1133 5H
1133 20H
1132.75 5VH
1132.25 YC
1131 YVH
1129 YPOC
1128.75 5POC
1128.25 YO
1127 YVL
1125 YL
1124 StatL1
1120.5 20VH
1119.75 5VL
1116.75 StatL2
1110.25 StatL3
1109.75 5L
1109 20POC
1090 20VL
1080.5 20L
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il

יום שלישי, 5 בינואר 2010

Lines for 5/01/2010 S&P500 Emini ESH0


קורס מקצועי למסחר יומי בתחילת ינואר 2010
פרטים לחצו כאן
5/1/2010 14:52
Stat Lines
1151.75 StatH3
1145.5 StatH2
1138 StatH1
1129.75 YVH
1129.75 YH
1129.75 5H
1129.75 20H
1128.75 YC
1128.25 YPOC
1126.25 YVL
1125.5 5VH
1121 StatL1
1120.5 5POC
1119.5 YO
1119.25 YL
1117.5 5VL
1116.5 20VH
1113.75 StatL2
1109.75 5L
1109 20POC
1105.75 StatL3
1086.5 20VL
1080.5 20L
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il/

יום שני, 4 בינואר 2010

Lines for 4/01/2010 S&P500 Emini ESH0


קורס מקצועי למסחר יומי בתחילת ינואר 2010
פרטים לחצו כאן
4/1/2010 12:39
Stat Lines
1144.75 StatH3
1138.5 StatH2
1131 StatH1
1136.75 StatH3
1128.75 StatH2
1126.5 5H
1126.5 20H
1124 YVH
1124 YH
1124 5VH
1123.75 YO
1122.5 5POC
1122 StatH1
1118.5 5VL
1118 YPOC
1116.5 YVL
1116.5 20VH
1113.25 YC
1109.75 YL
1109.75 5L
1109 20POC
1105 StatL1
1097.75 StatL2
Lines code explanation
http://www.ezfutures.co.il/102604/stat-line-exp

Follow Us on Twitter
http://twitter.com/moshonacci

Our Site
http://www.ezfutures.co.il